Blackwellova encyklopedie politického myšlení - VÝPRODEJ!

Blackwellova encyklopedie politického myšlení - VÝPRODEJ!

100 Kč (sleva 56 %)
Běžná cena 225 Kč
Koupit
Rok vydání: 
2003
Počet stran: 
564
Vazba: 
vázaná
ISBN: 
80-85947-56-0
Hmotnost: 
880 g

Kniha je mechanicky poškozená.

BLACKWELLOVA ENCYKLOPEDIE POLITICKÉHO MYŠLENÍje prvním rozsáhlým en−cyklopedickým dílem z oblasti politických věd publikovaným v českém jazyce. Obsahuje jednak samostatná hesla o těch filosofech, historicích, právnících, sociolozích a ekonomech,kteří zásadním způsobem přispěli k politické rozpravě, jednak rozsáhlá souhrnná hesla o hlav−ních obdobích politického myšlení (řecké politické myšlení, renesanční politické myšlení atd.)a o hlavních ideově politických proudech (liberalismus, konzervatismus, marximus atd.).Méně významným politickým myslitelům je v encyklopedii věnováno pouze několik informa−tivních řádků s odkazem na příslušné souhrnné heslo, v němž je o nich pojednáváno.V předmluvě k druhému, opravenému vydání z roku 1991, z něhož jsme při překladu vy−cházeli, si britští editoři vymezují následující cíle:(1) Poskytnout průvodce po hlavních idejích a doktrinách, které ovlivňují současný svět, včetněsnahy zachytit jejich historický vývoj.(2) Podrobně zmapovat zejména západní tradici politického myšlení a v informativních heslechpřiblížit politickou tradici čínskou, hinduistickou a islámskou.(3) Dosáhnout toho, aby si čtenář osvojil jistou otevřenost politického myšlení a povědomíotom, že většinu politických idejí nelze jednoduše a jasně definovat.Zejména poslední bod označují britští editoři za svůj ediční záměr. Naším edičním záměrem jepředevším poskytnout cennou informativní pomůcku ke studiu politických idejí a doktrin, a tojak vysokoškolským a středoškolským studentům, tak široké laické veřejnosti se zájmem o politické dění.

Newsletter
Facebook