Aleš Dvořák

Aleš Dvořák

ALEŠ DVOŘÁK, historik, pedagog a státní úředník, se kromě pedagogické a přednáškové činnosti věnuje dějinám selského stavu a českého venkova od třicetileté války do rozkulačení vesnice komunisty a dějinám české státnosti, jejího vnějšího zakotvení a sebereflexe. Publikoval hlavně v časopisech Proglas a Revue politika, v současnosti pak na stránkách periodik Kontexty a My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Knižně mu vyšly tituly Jak dědíme, tak žijeme (Sofia, Kolín 2006) a Pluhem a perem. Příběh rodu Prokůpků z Kutlíř u Kolína (CDK, Brno 2012).