Barbora Kundračíková

Barbora Kundračíková

Barbora Kundračíková (1986) je odbornou asistentkou na Katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2019 je také vedoucí sbírek moderního umění v Muzeu umění Olomouc – Středoevropském fóru (SEFO). Spolupracuje s Centrem pro výzkum fotografie Ústavu dějin umění AV ČR v Praze (v letech 2018-2020 interně) a působí jako kurátorka na volné noze (MGLC Lublaň, Fait Gallery, Trafo Gallery aj.) Oblast jejího odborného zájmu zahrnuje evropské výtvarné umění 20. a 21. století, mechanická reprezentace (fotografie, grafika), metodologie dějin umění a analytická estetika. Zajímá se o možnosti interdisciplinarity a mezi-institucionální spolupráce.