Charles, princ z Walesu / Karel III.

Charles, princ z Walesu / Karel III.

Charles Philip Arthur George je nejstarší syn britské královny Alžběty II. a jejího manžela prince Philipa. Celý svět jej zná jako Jeho královskou Výsost prince z Walesu, následníka britského trůnu. Desítky let se věnuje tématům, jako je udržitelný rozvoj, etické podnikání a ekologické zemědělství. Založil řadu nadací a důrazně obhajuje to, čemu se říká odpovědný životní styl, jenž by byl v souladu se zdravým selským rozumem a lidovou moudrostí uchovávanou generacemi. Svou životní filozofii
a poznatky představil v několika publikacích, z nichž nejznámější je obsáhlá kniha s příznačným názvem Harmonie.