Chiara Bordino

Chiara Bordino

Chiara Bordino vystudovala dějiny umění na Tuscia University ve Viterbu. Na Koç University v Istanbulu působila ve Výzkum­ném centru pro anatolskou civilizaci. Léta 2018–2020 strávila na Masarykově univerzitě v rámci programu MSCA. Ve svém vý­zkumu se zaměřuje na otázku vnímání a tvorby obrazů v raně křesťanském období a v době ikonoklasmu a na středověkou malbu v Římě a Kapadocii.