Christopher Wolfgang Alexander

Christopher Wolfgang Alexander

Christopher Wolfgang Alexander (1936) je vlivný britsko-americký teoretik architektury a designu. Je emeritním profesorem na univerzitě v Berkeley v Kalifornii. Ve svých knihách formuloval systém založený na tzv. jazyku vzorců (pattern language), praktických architektonických řešeních, jež se vyvinula v závislosti na biologických predispozicích člověka, společenských zvycích a lokálních geografických a klimatických podmínkách. V novějších knihách, zejména ve čtyřdílné Podstatě řádu (anglicky 2002–2005), zasazuje architektonické navrhování do obrazu světa, jehož permanentní proměny nebyly a ani nemusejí být v rozporu s vyváženým, krásným a udržitelným celkem. Alexander je činný rovněž jako projektující architekt, navrhl a postavil více než sto budov.