Epocha salonů

Epocha salonů

České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914
712 Kč (sleva 25 %)
Doporučená prodejní cena 949 Kč
Pouze u distributorů
Rok vydání: 
2021
Formát: 
210 × 280 mm
Počet stran: 
456
Vazba: 
pevná vazba (V8) bez přebalu
ISBN: 
978-80-7485-241-1
Hmotnost: 
1820 g

Muzejní publikace roku 2021 oceněná v prestižní národní soutěži Gloria musaealis!

Epochou salonů označujeme období mezi lety 1870 a 1914, kdy bylo tzv. salonní umění na vrcholu popularity, a nakonec také ve své pozdní, závěrečné fázi. Salony umění, pořádané podle pařížského vzoru, měly divákům poskytnout přehled o celé šíři spektra dobové výtvarné tvorby, jak domácí, tak zahraniční. Nechyběla na nich ani vyhraněná díla progresivních směrů (realismu, naturalismu, symbolismu, secese atd.), i když převažovala tvorba středního proudu, pro niž je symptomatická zvláště žánrová malba s anekdotickou i moralizující pointou. Právě pro tuto tvorbu se vžilo označení salonní umění. To bylo dlouho opomíjeno jako konvenční a převážně komerčně orientovaná produkce. K novému zhodnocení začalo docházet až koncem šedesátých let dvacátého století. V českém prostředí sehrál iniciační roli profesor Roman Prahl, který do této publikace přispěl úvodním textem.

Umělci pocházející ze zemí Koruny české studovali, žili a vystavovali jak v hlavním centru dění, Paříži, tak ve středoevropských centrech Mnichově, Vídni, Praze a jinde. Tomu také odpovídá složení mezinárodního autorského týmu a koncepce této unikátní obsáhlé publikace, která reflektuje působení několika stovek umělců (malířů, sochařů i grafiků), přičemž devadesáti pěti z nich jsou věnovány strukturované medailony.

Vydavatel: Galerie a nakladatelství Stará pošta
Distribuce a objednávky: Books & Pipes