Fotograf Adolf Rossi

Fotograf Adolf Rossi

259 Kč (cena online)
Doporučená prodejní cena 345 Kč
Koupit
Rok vydání: 
2019
Formát: 
210 x 185 mm
Počet stran: 
232
Vazba: 
měkká vazba (V2) s klopami
Hmotnost: 
620 g

Adolf Rossi (1920–2000) patří k mimořádně zajímavým osobnostem české amatérské fotografie 20. století. Přestože jeho dílo se v podstatě uzavřelo před více jak padesáti lety, nevznikla doposud žádná autorova monografie, která by představila obrovskou šíři jeho tvorby. Rossiho dílo bylo totiž ovlivněno jak piktorialismem počátku minulého století, tak avantgardou, ale i dobově populární fotografií všedního dne. 

Výjimečné místo v dějinách české fotografie má však Adolf Rossi z jiného důvodu. Od počátku totiž svoji tvorbu vztahoval spíše k zahraničí a k mezinárodním fotografickým salonům, které obesílal s nevídanou intenzitou a zápalem. Za dvacet let se účastnil více jak devíti set soutěží a dosáhl na nich nevšedních úspěchů. Rossiho fotografie, společně s pietně dochovanou sbírkou salonních katalogů a ocenění, tak poskytují mimořádně podrobný vhled do práce fotografa amatéra padesátých a šedesátých let 20. století.


Adolf Rossi (1920–2000) is one of the most interesting figures in Czech amateur photography. Although his work was essentially completed more than fifty years ago, no monograph has so far been published dealing with the immense scope of his work, which was influenced by both the pictorialism of the early 20th century, the avant-garde, and the then-popular photography of the everyday.

There is another argument for Rossi’s extraordinary place in the history of Czech photography: Since the beginning, he reflected his work in the context of foreign production and international photography salons, where he submitted his photographs with unprecedented intensity and zeal. Over the course of twenty years, he participated in more than nine hundred competitions and achieved remarkable success.