Jan Polkowski

Jan Polkowski

Jan Polkowski (nar. 1953), básník, v období komunismu nakladatel a redaktor samizdatových časopisů a knih, ve svobodném Polsku mj. mluvčí vlády Jana Olszewského (1992). Polkowského básně byly přeloženy např. do němčiny, francouzštiny, angličtiny, španělštiny, ruštiny, ukrajinštiny, rumunštiny, hindštiny a švédštiny. Sebraná díla z let 1977–2022 vyšla v knize Když Bůh váhá. Básně 1.–2. (Gdy Bóg się waha. Poezje 1.–2.). Česky vyšel výbor ze sbírky Cantus (Souvislosti 4/2011, překlad Jaroslav Šubrt).

Knihy autora