Jana Tichá

Jana Tichá

Teoretička a kritička architektury, ředitelka nakladatelství Zlatý řez a šéfredaktorka
stejnojmenného časopisu. Přednáší teorii architektury na Fakultě architektury ČVUT.
Autorka řady knižních publikací, mj. průvodce po současné architektuře Prahy PRG
2021: současná architektura / contemporary architecture (s Irenou Fialovou), nebo
monografi e o porevoluční české architektuře Prostor a místo. Architektonická tvorba
na území České republiky 1989–2014. Soustavně se věnuje překladům teoretických
textů z angličtiny, editorsky připravila řadu tematických čítanek z teorie architektury
a obsáhlou antologii Euroamerické architektonické myšlení 1936–2011 (s Milenou
Sršňovou a Rostislavem Šváchou). Spolu s Martinem Rajnišem a Irenou Fialovou
byla spoluautorkou expozice v pavilonu České a Slovenské republiky na 12. bienále
architektury v Benátkách 2010. Od roku 2013 je nezávislou expertkou Evropské
ceny za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award.