Jaroslav Róna

Jaroslav Róna

Sochař, akademický malíř, keramik, umělecký sklář, grafik, scénograf, literát
a amatérský herec. Spoluzakladatel výtvarné skupiny Tvrdohlaví (1987). Širší veřejnosti je znám především monumentálními díly ve veřejném prostoru: pomníkem Franze Kafky v Praze, jezdeckou sochou Jošta Lucemburského v Brně či Mýtickou lodí v Bratislavě.