Jiří Nantl

Jiří Nantl

Jiří Nantl (1979) v letech 2012 až 2013 první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, současný ředitel Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU). V rámci Masarykovy univerzity dříve působil např. jako její kancléř či ředitel právních a korporátních vztahů. Na MŠMT ČR vykonával funkci ředitele odboru vysokých škol. V minulosti byl také např. místopředsedou Rady vysokých škol, členem Národní rady pro kvalifikace nebo členem Výboru pro vzdělávací politiku OECD.