Jiří Pernes

Jiří Pernes

Jiří Pernes (1948), historik, působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. v Praze, pracoviště Brno, a na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Věnuje se dějinám Komunistické strany Československa a komunistického režimu v ČSR po roce 1948, dějinám čs. exilu a také českým a moravským dějinám na přelomu 19. a 20. století a historii rodu habsbursko-lotrinského. Publikuje v časopisu Soudobé dějiny a dalších odborných periodikách, z jeho knižních prací jsou nejdůležitější Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století (Brno 2008), Zprávy z Prahy 1953 (Praha 2016) a Moravští zemští prezidenti (Brno 2016).