Katarína Beňová

Katarína Beňová

Katarína Beňová je odbornou asistentkou na Katedře dějin výtvarného umění na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Působí jako kurátorka sbírky umění 19. století ve Slovenské národní galerii v Bratislavě. Věnuje se výtvarnému umění 19. století ve středoevropském kontextu. Připravila mnoho kurátorských projektů (např. Biedermeier, 2015) a autorských výstav (Ján Rombauer, 2009, Alojz Stróbl, 2006, Ladislav Mednyánszky, 2003–2004). Je autorkou monografií Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia. Kresbový album rodiny Zichy Ferraris (2016) a Pamiatky františkánskeho rádu a Konrád Švestka (spolu s K. Chmelinovou, 2013), editorkou vědeckých sborníků – Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia (spolu s D. Bořutovou, 2007), Mníchovská akadémia a Slovensko (spolu s D. Bořutovou, 2009), Domáce a európske súvislosti biedermeiera (2015) a Bella Italia (spolu s D. Bořutovou, 2015).