Marie Rakušanová

Marie Rakušanová

Marie Rakušanová je docentkou Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se českým a světovým uměním přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století. Podílela se na řadě projektů realizovaných mezinárodním týmem odborníků. Absolvovala dva delší stipendijní pobyty na německých univerzitách. V letech 2002 až 2009 působila jako kurátorka v Galerii hlavního města Prahy. Je autorkou řady výstav, monografií a odborných článků. K jejím nejvýznamnějším knihám patří monografie Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal (2014), Josef Váchal. Magie hledání (2014), Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století (2008) a Křičte ústa! Předpoklady expresionismu (2007).