Michal Hrušík

Michal Hrušík

Michal Hrušík (1984–2022) vystudoval politologii na Karlově univerzitě. V rámci studia absolvoval stáž na Mezinárodním trestním tribunálu pro bývalou Jugoslávii, poté zamířil na slovenské Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí v Bratislavě. Jako diplomat zakotvil v Bělehradě. Vedl na FF UK kurz Balkánská studia, psal ­blogy, dělal populárně-nauč­né přednášky o Balkáně. Vydání své knihy Průvodce západním Balkánem se nedočkal. Jeho velká láska, inspirace a vášeň se mu staly osudnými. Tragicky zahynul během raftingu na řece Uně u vodopádů Štrbački buk v Bosně a Hercegovině. Všude, kde působil, zanechal výraznou, jedinečnou a nesmazatelnou stopu.