Michal Kubát

Michal Kubát

Politolog. Věnuje se komparativní politologii, teorii politického stranictví a teorii demokratických a nedemokratických režimů. Působí na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem několika knih a desítek článků v domácích
i zahraničních politologických časopisech, sbornících a kolektivních monografiích.