Michal Kubát

Michal Kubát

Michal Kubát (1975) je profesorem politologie na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Věnuje se hlavně komparativní politologii, teorii politického stranictví a teorii demokratických a nedemokratických režimů. Je autorem několika odborných knih a desítek vědeckých článků v politologických časopisech a kapitol v kolektivních monografiích publikovaných jak doma, tak i v zahraničí.