Petr Kaniok

Petr Kaniok

Působí jako docent na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve výuce a výzkumu se věnuje především problematice evropské integrace, ať už v rovině institucí Evropské unie, postojů politických stran a veřejnosti nebo aktuálního dění. Výsledky své práce na tato témata v poslední době publikoval například v časopisech East European Politics, European Politics and Society či Journal of Contemporary European Research. Kromě akademické dimenze se k evropské integraci vyjadřuje také jako publicista na sociálních sítích.