Petr Oslzlý

Petr Oslzlý

Petr Oslzlý (1945) je dramaturg, režisér, scenárista, herec a divadelní pedagog. Vyučil se kovomodelářem a až do roku 1968 směl studovat jen školy strojního zaměření. V letech 1968–1973 vystudoval divadelní vědu a dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V tomtéž období fakultativně navštěvoval na JAMU seminář režie Bořivoje Srby. Protagonista experimentální performerské divadelní skupiny Quidam. Od roku 1972 dramaturg, jedna z vůdčích osobností a posléze též umělecký šéf Divadla na provázku. Autor řady scénářů, adaptací a dramatizací. Herecký představitel řady rolí. V letech 1984–1990 organizátor tzv. Podzemní univerzity v Brně. V listopadu 1989 jako první vyhlásil jménem Divadla na provázku a HaDivadla stávku českých divadel, po sametové revoluci poradce a asistent prezidenta Václava Havla, ředitel Kulturní sekce Kanceláře prezidenta republiky. Spoluzakladatel a v letech 1993–2018 ředitel Centra experimentálního divadla v Brně. Držitel mnoha cen za uměleckou tvorbu. Od roku 1992 pedagog Divadelní fakulty JAMU a posléze i její proděkan. V letech 1995–2018 umělecký ředitel mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter. V roce 2000 byl jmenován profesorem dramatických umění. Autor desítky knih a řady časopiseckých studií. Od 1. února 2018 rektor JAMU.