Petr Osolsobě

Petr Osolsobě

Petr Osolsobě (*1962) je profesorem Masarykovy univerzity a garantem programu estetiky a evropských kulturních studií. Absolvoval studium bohemistiky a historie na brněnské univerzitě. Od 80. let působil v řadě divadel a skupin kolem bytových přednášek podzemní univerzity v Brně.

Odborně se nejdříve zaměřil na  synchronní metody výzkumu; sémiotiku, strukturalismus a teorii modelování. Zároveň se zabýval interpretací a překlady existenciální filosofie. Disertaci Kierkegaardova reflexe Aristotelovy Poetiky obhájil na Univerzitě Karlově a později rozšířenou vydal jako knižní monografii Kierkegaardova estetika divadla a dramatu (2007). V Brně se habilitoval pro obor filosofie.

Dále se věnoval studiu sv. Augustina, Danta a Shakespeara a jejich filosofické interpretaci i významu pro vznik evropského vědomí. Knižní překlady publikoval z angličtiny (Eseje Samuela Becketta, Company), italštiny (Kulturní a duchovní kořeny Evropy) a z francouzštiny (Estetika svatého Augustina a její zdroje).

Již řadu let vyučuje také na divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, kde mu byla udělena řádná profesura (2008) pro obor dramatická umění.

Připravuje biografickou edici díla Edmunda Campio na, jedné z klíčových postav alžbětinského Londýna i rudolfinské Prahy. 

Ve volném čase se odreagovává řezáním motorovou pilou kdesi na Vysočině.

Knihy autora