Petra Trnková

Petra Trnková

Autorka je vědeckou asistentkou a kurátorkou fotografické sbírky Ústavu dějin umění AV ČR.