Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku

Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku

Sakrální výtvarné umění kolem roku 1900
374 Kč (cena online)
není skladem
Rok vydání: 
2004
Počet stran: 
264
Vazba: 
vázaná
ISBN: 
978-86598-63-2
Hmotnost: 
0 g

I když se secese od svého „znovuobjevení“ v 60. letech těší velkému zájmu publika, dosud je vnímána poněkud jednostranně jako určitá módní vlna. Může být překvapivé, že výtvarné umění s typickými znaky secese se uplatnilo rovněž v sakrální oblasti. Secesní chrámy tvoří však jen malou část sakrálních staveb v době 1890–1914, jsou tedy do značné míry unikátní, a přitom stále téměř neznámé. Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku jsou první studií svého druhu. Jsou zde sumarizovány výsledky předchozího bádání, většina popisovaných děl však byla nově zkoumána na základě dosud nezpracovaných pramenů, přičemž některá z nich byla teprve autorsky určena. První část bohatě ilustrované knihy je zaměřena na kulturní historii a interpretaci vybraných děl sakrálního výtvarného umění, za nimi pak následuje katalog čtrnácti vybraných chrámových staveb. Hlavní přínos publikace je nová interpretace sakrálního umění jako důležité součásti tvůrčího rozmachu přelomové epochy fin-de-siècle. Morava se v této době dostává do popředí uměleckého dění ve střední Evropě; kromě realizací umělců vídeňského a pražského okruhu, případně i z jiných kulturních center (Krakov, Mnichov, Řím), se výrazněji začaly uplatňovat také domácí tvůrčí síly usilující dokonce o vytvoření „moravského slohu“. Kniha je určena širokému okruhu zájemců o umění, historii a spiritualitu.

Historik umění Aleš Filip (nar. 1964 v Prostějově), absolvent Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, žije a pracuje v Brně. V 90. letech absolvoval studijní pobyty ve Vídni, Innsbrucku, Mnichově a Chicagu. Pracoval v Krajském středisku státní památkové péče a Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. V současné době působí jako diecézní konzervátor Biskupství brněnského. Publikoval práce o barokní výtvarné kultuře, o architektuře, urbanismu a památkové ochraně historických měst, o umění fin de siècle, např. o díle Františka Bílka, Antonína Theina-Runié, Emila Králíka a Franze Holika. Spolu s Romanem Musilem editoval publikaci o kulturním přínosu katolické moderny Zajatci hvězd a snů (Praha 2000) a podílel se na přípravě stejnojmenné výstavy v Moravské galerii v Brně.