Tomáš Valeš

Tomáš Valeš

Tomáš Valeš je historik umění se zaměřením na výtvarnou kulturu raného novověku, mecenát církevních řádů, uměleckohistorickou topografii a vídeňskou akademii. Absolvoval dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde rovněž v roce 2013 obhájil doktorskou práci věnovanou barokní výtvarné kultuře ve Znojmě a okolí. Od roku 2008 je pracovníkem Ústavu dějin umění AV ČR v.v.i.