Tomáš Vlček

Tomáš Vlček

Je docentem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se především energetickou bezpečností České republiky v regionálních souvislostech s důrazem na technologické a dodavatelsko-odběratelské vztahy a diverzifikační aktivity.