Zdeňka Míchalová

Zdeňka Míchalová

Mgr. Zdeňka Míchalová, Ph.D. (*1984) vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a následně začala pracovat na brněnském pracovišti Národního památkového ústavu. V současnosti přednáší dějiny umění na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice se věnuje výzkumu renesančního štukatérství v Čechách a na Moravě. Dlouhodobě se zabývá uměním v prostředí raně novověkých měst, se zvláštním zřetelem ke Slavonicím, kde vyrůstala.