Česká autorská poezie pro děti a mládež v novém miléniu

Česká autorská poezie pro děti a mládež v novém miléniu

(2000–2022)
224 Kč (cena online)
Doporučená prodejní cena 299 Kč
Koupit
Rubrika: 
Rok vydání: 
2023
Formát: 
165 × 235 mm
Počet stran: 
196
Vazba: 
měkká vazba (V2) s klopami
ISBN: 
978‑80‑7485‑285‑5
Hmotnost: 
412 g

Kniha Autorská poezie pro děti a mládež v novém miléniu akcentuje úlohu poezie v životě dětí a mládeže, v mezigenerační komunikaci i ve školním dialogu mezi učitelem a žákem. Je koncipována tak, aby podpořila odborný zájem o literaturu pro děti, ale také aby se stala oporou pro učitelskou veřejnost i běžného čtenáře. Lze v ní najít interpretačně komentovaný přehled autorské poezie pro děti a mládež perspektivou autorského zastoupení, básnické formy a výrazu, věkového určení, umělecké hodnoty či nakladatelského zájmu. Publikace poskytuje orientaci ve vazbě k literatuře pro dospělé, k folklornímu říkadlu, vymezuje se intermediálně zvláště k hudbě a výtvarnému umění (například v tvorbě Petra Nikla) a přitom nezapomíná ani na didaktický kontext. Ptá se na to, jak je poezie zastoupena v aktuálně využívaných čítankách a jak se s ní pracuje ve výuce. V neposlední řadě nabízí náměty pro realizaci výuky, jejíž stěžejní aktivity tvoří interpretace básnických textů.

„Pro tuto knihu jsme vybrali téma poezie pro děti a mládež uplynulého dvacetiletí nového milénia. Zdá se, že právě tato oblast tvorby pro děti nese podstatné vývojové tendence, otevírá nové cesty a prostor, zažívá nečekaný rozvoj.“
doc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D. (editor)

„Na této kolektivní monografii oceňuji, že je nejen informačně bohatá a panoramaticky přehledová, ale také analyticko-interpretační, navíc založená na dlouholetých pedagogických zkušenostech.“
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. (recenzentka)

„Postupnosť od všeobecného ku konkrétnemu – od náčrtu situácie a trendov ku konkretizácii toho, čo predstavuje v súčasnosti dominantný a z hľadiska stimulácie nových kvalít a korešpondencie s dobou najpodnetnejší trend, a napokon vyústenie do didaktického procesu prináša úžitok tak poznaniu literárneho procesu, metodológii literárnovedného výskumu, ako aj didaktike literárnej výchovy.“
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. (recenzentka)