Hynek Fajmon

Hynek Fajmon

Hynek Fajmon (1968) je český politik, historik a podnikatel. Vystudoval historii na FF UK v Praze a studoval rovněž na London School of Economics and Political Science. Je autorem několika knih, zejména obsáhlé historické práce Margaret Thatcherová a její politika (1999, 2010).