Demografické změny v USA a jejich vliv na euro-americké vztahy

Demografické změny v USA a jejich vliv na euro-americké vztahy

0 Kč (cena online)
neprodejné
Zadavatel: 
New Direction
Rubrika: 
Rok vydání: 
2021
Formát: 
210 x 297 mm
Vazba: 
měkká vazba (V1)
Hmotnost: 
0 g

Studie se zaobírá demografickou proměnou Spojených států amerických a jejím vlivem na budoucí zahraničněpolitické směřování USA. Spojené státy vznikly jako země imigrantů. Po většinu historického vývoje do nich přicházeli především lidé z evropských států, což určitým způsobem determinovalo, jakým směrem a jak se budou USA orientovat a vyvíjet. Ve druhé polovině 20. století se trend v demografické skladbě nově příchozích imigrantů začíná měnit. Ubývá přistěhovalců z evropských zemí a vzrůstá podíl příchozích z ostatních částí světa, především pak z Latinské Ameriky. Bílá majorita původem z Evropy tak začíná zmenšovat svůj podíl a s pokračujícím trendem je patrné, že nakonec se v zemi stane menšinou. Proměna demografické skladby se neobejde bez celospolečenských změn, ovlivní celou škálu sociálních, kulturních, ekonomických, ale dost možná i politických dimenzí státu.

Publikace je neprodejná, ale je volně k prohlédnutí a ke stažení zde

Web zadavatele: https://newdirection.online.