Helena Musilová

Helena Musilová

Helena Musilová (1974) vystudovala dějiny umění a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, působila jako kurátorka v Muzeu umění Olomouc a v Národní galerii Praha, přednášela na Katedře fotografie FAMU v Praze a na Semináři dějin umění FF MU Brno. Do května roku 2021 pracovala jako hlavní kurátorka v Muzeu Kampa v Praze. Věnuje se českému a středoevropskému umění 20. století, zejména situaci na výtvarné scéně v 60. až 80. letech, s akcentem na výměnu a pohyb názorů a inspiračních zdrojů v nesvobodném prostoru období tzv. normalizace. Vedle toho se zabývá systémem organizace muzejní a galerijní práce a dalšími otázkami spojenými s galerijním provozem. V posledních letech připravila například výstavní a publikační projekt Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a výtvarné umění v Československu, monografii konceptuálního výtvarníka Jana Wojnara, odbornou publikaci zabývající se činností Jiřího Valocha v šedesátých a sedmdesátých letech či se podílela na výzkumném projektu věnovaném Novým realismům v Československu v meziválečném období, v jehož rámci zpracovávala kapitolu věnovanou fotografii. Je vdaná, má jednoho syna a jednoho psa.