Jiří Valoch: kurátor, teoretik, sběratel

Jiří Valoch: kurátor, teoretik, sběratel

léta 1965–1980
299 Kč (cena online)
Doporučená prodejní cena 399 Kč
Koupit
Rok vydání: 
2020
Formát: 
170 x 243 mm
Počet stran: 
236
Vazba: 
měkká vazba (V4)
ISBN: 
978-80-7485-224-4
Hmotnost: 
510 g

Nejlepší knihy jsou takové, které jejich autor napíše s nasazením, energií, porozuměním a obdivem k objektu svého psaní. To je případ Heleny Musilové, která v publikaci o Jiřím Valochovi splnila toto zadání vrchovatou měrou.

Jiří Valoch (1946) hrál, a svým způsobem stále hraje, na umělecké scéně střední a východní Evropy od poloviny 60. let, tedy od počátku všech svých aktivit, klíčovou roli. Vedle své vlastní výtvarné tvorby připravil stovky výstav, napsal desítky odborných textů o nejaktuálnějších výtvarných postupech a uvažováních odkazujících ke konceptuálnímu umění nebo k dílům pracujícím s jazykem geometrie. Napomáhal, v době, kdy informace zvláště mezi Východem a Západem byly omezené, spojování umělců nejen střední Evropy, ale doslova celého světa. 

Tato publikace vydává zprávu o jeho širokém rozkročení a rozsáhlých aktivitách na tomto poli umění vůbec poprvé. Nikdo ještě neprozkoumal v takové míře archivní prameny, osobní archivy kolegů i přátel, nehovořil s tolika pamětníky a nezmapoval ohromující množství akcí, kontaktů, dopisů, děl a památek na ně, jako se to podařilo autorce. V neposlední řadě hovořila Helena Musilová i se samotným tvůrcem a s autory, s nimiž spolupracoval. Nevyhýbala se ani odborné literatuře věnované střední a východní Evropě. Jejím cílem bylo zmapovat jednotlivé důležité akce a způsob, jakým vznikla Valochova obsáhlá sbírka, ale také popsat mechanismy fungování společenských struktur, které určovaly a determinovaly výtvarný život a uměleckou scénu v období normalizace. 

Léta 1965 a 1980 byla zvolena mezníky mezi Valochovými prvními veřejnými aktivitami spojenými s výtvarnou scénou a výstavou Současná česká kresba, kterou uspořádal v roce 1980 v Domě pánů z Kunštátu a která znamenala výrazný zlom v jeho činnosti. 

Publikace vyšla původně anglicky, nyní v rozšířeném českém vydání. 

Bohatě ilustrováno a dokumentováno.

„Dělám texty o přátelích a autorech nějak mně blízkých rád, snad proto, že opravdu nejen respektuji, ale taky mne upřímně těší různé typy tvorby – alespoň pokud opravdu o tvorbu jde a ne jen o něco potvrchního nebo nepůvodního. V tomto jsem snad opravdu nebyl, krom svých počátků, nikdy dogmatik – tak snad ze mne nebude ani na stará kolena!“ (Jiří Valoch)

„Každý jsme v těch blbých dobách získali nějaké šrámy, někdo navždycky, někomu se podařilo se z nich nějak vylízat. Své šrámy nikomu nepřeju, věřil jsem, že budou vnímány jinak, než někdy jsou.“ (Jiří Valoch)

Vydavatel: Galerie a nakladatelství Stará pošta
Distribuce a objednávky: Books & Pipes