Jakub Šedo

Jakub Šedo

Jakub Šedo je absolventem Masarykovy univerzity oborů historie a politologie. V současné době pracuje jako odborný asistent na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborně a pedagogicky se zabývá problematikou volebních systémů, politických systémů a dějinami vojenství. Je autorem či spoluautorem několika monografií a odborných článků. V nich mimo jiné sleduje volební reformy, jejich důvody, očekávání, která jsou s nimi spojena, a jejich praktický dopad.