Ján Bakoš

Ján Bakoš

Ján Bakoš (1943) vystudoval dějiny umění na brněnské univerzitě u profesorů Václava Richtra a Alberta Kutala. Je emeritním profesorem Komenského univerzity v Bratislavě a profesorem Karlovy univerzity v Praze. Byl dlouholetým ředitelem Ústavu dějin umění Slovenské akademie věd a hlavním redaktorem časopisu Ars. Absolvoval řadu zahraničních stáží v popředních badatelských centrech (Washington, Cambridge, Rochester, Glasgow, Londýn, Los Angeles, Vídeň, Mnichov). V roce 2000 mu byla na vídeňské univerzitě udělena Herderova cena. Zabýval se sochařstvím a malířstvím pozdního středověku, slovenským moderním uměním, teorií a dějinami památkové péče a metodologií dějin umění. Je autorem řady publikací, mimo jiné i knihy  Dejiny a koncepcie stredovekého umenia na Slovensku (Bratislava Tatran 1984); Intelektuál & Pamiatka (Kalligram 2004); nebo Štyri trady metodológie dejín umenia: Viedenská škola dejín umenia – Československý štrukturalizmus – Ruská historiografia umenia – Ikonológia & sémiotika (Bratislava, Veda 2000), která je svým způsobem předchůdkyní publikace, kterou nyní dostává český čtenář do rukou.

Knihy autora