Stezky a strategie

Stezky a strategie

Stezky a strategie

Metodologické trajektorie dějepisu umění
214 Kč (cena online)
Doporučená prodejní cena 285 Kč
Koupit
Rok vydání: 
2017
Formát: 
160 x 230 mm
Počet stran: 
272
Vazba: 
brož
ISBN: 
978-80-7485-151-3
Hmotnost: 
420 g

Kniha je souborem esejí, které se zabývají metodologií dějin umění. V roce 2013 byly publikovány pod názvem Discourses & Strategies ve vydavatelství Petera Langa ve Frankfurtu nad Mohanem. Některé ze studií, které jsou zařazeny do českého vydání, jsou značně prepracovány a doplněny. Spojuje je nejen zorný úhel, z něhož autor problematiku nahlíží – perspektiva středoevropského badatele –, ale také poznání, že konkrétní uměleckohistorický výzkum obsahuje často nereflektované teoretické premisy, které mají jak epistemologickou, tak také ideologickou povahu. Autor je přitom přesvědčen, že teoretická sebereflexe je nevyhnutelnou, nikoli však samoúčelnou součástí vědecké disciplíny.

Z recenzí anglického vydání:

„Bakošova publikace je pozoruhodná kniha a určitě najde nadšené čtenáře mezi těmi historiky umění, kteří se zajímají o dějiny své disciplíny.“ Branko Mitrović, Journal of Art Historiography

„Tento výběr historiografických esejí … je důležitý pro všechny historiky umění a nejenom pro ty, kteří právě zkoumají citlivé poli středo- a východoevropské historiografie umění.“  Michael-Ann Holly, Umění

„Bakošovo dílo si zaslouží pozornost každého badatele, který se specializuje na umění střední Evropy.“  Jindřich Vybiral, Centropa

Ján Bakoš (1943) vystudoval dějiny umění na brněnské univerzitě u profesorů Václava Richtra a Alberta Kutala. Je emeritním profesorem Komenského univerzity v Bratislavě a profesorem Karlovy univerzity v Praze. Byl dlouholetým ředitelem Ústavu dějin umění Slovenské akademie věd a hlavním redaktorem časopisu Ars. Absolvoval řadu zahraničních stáží v popředních badatelských centrech (Washington, Cambridge, Rochester, Glasgow, Londýn, Los Angeles, Vídeň, Mnichov). V roce 2000 mu byla na vídeňské univerzitě udělena Herderova cena. Zabýval se sochařstvím a malířstvím pozdního středověku, slovenským moderním uměním, teorií a dějinami památkové péče a metodologií dějin umění. Je autorem řady publikací, mimo jiné i knihy  Dejiny a koncepcie stredovekého umenia na Slovensku (Bratislava Tatran 1984); Intelektuál & Pamiatka (Kalligram 2004); nebo Štyri trady metodológie dejín umenia: Viedenská škola dejín umenia – Československý štrukturalizmus – Ruská historiografia umenia – Ikonológia & sémiotika (Bratislava, Veda 2000), která je svým způsobem předchůdkyní publikace, kterou nyní dostává český čtenář do rukou.