Jan Michl

Jan Michl

Jan MICHL (1946) je historik a teoretik designu. Po absolvování Uměleckoprůmyslové školy v Brně pokračoval ve studiu na dnešní Masarykově univerzitě (PhDr.) a na Univerzitě v Uppsale ve Švédsku (fil kand). Předmětem jeho studií byly dějiny umění, jazyky a hospodářské dějiny. V sedmdesátých letech byl zaměstnán v Ústavu teorie a dějin umění tehdejší ČSAV v Praze. Od začátku 80. let žije a pracuje v Norsku, kde donedávna působil jako profesor historie a teorie designu na Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) a jako hostující profesor Fakulty informatiky a mediálních technologií při Høgskolen i Gjøvik (HiG). Jeho hlavním badatelským zájmem je modernistická filozofie navrhování, její kritiky a alternativní chápání designu. Řada jeho textů je dostupná na webové stránce janmichl.com.