Jiří Hanuš

Jiří Hanuš

Jiří Hanuš (1963) pracuje od roku 1999 na Historickém ústavu Filozofické fakulty MU, v roce 2010 získal profesorský titul. Věnuje se dějinám 19. i 20. století a dějinám dějepisectví. Zajímá se o historii kultury a umění, o náboženství a dějiny idejí. Je autorem několika monografií a kolektivních děl. K velmi úspěšným patří například kolektivní čtyřsvazkové dílo Člověk na Moravě v 18. ‒ 20. století. Autorsky se rovněž podílí na nových Dějinách města Brna, na svazcích věnovaných moderní době. Je činný také jako editor v brněnském Centru pro studium demokracie a kultury.