Kateřina Hloušková

Kateřina Hloušková

Kateřina Hloušková je historička specializující se na kulturní dějiny novověké Evropy, teritoriálně především Itálie a Ruska. Pracuje v Centru pro studium demokracie kultury (CDK), je autorkou a spoluautorkou mnoha monografií, studií a odborných
i popularizačních článků.