Láska je utrpení, neláska je smrt

Recenze a ohlasy: 

Láska je utrpení, neláska je smrt

Listování v denících spisovatelky Marie Ebner-Eschenbachové
337 Kč (cena online)
Doporučená prodejní cena 449 Kč
Koupit
Rubrika: 
Rok vydání: 
2023
Formát: 
140 × 205 mm
Počet stran: 
456
Vazba: 
pevná vazba (V8a) bez přebalu
ISBN: 
978-80-7485-277-0
Hmotnost: 
700 g

Marie Ebner-Eschenbachová (1830–1916), původně hraběnka Dubská, se narodila v moravských Zdislavicích, kde je také pohřbena. Svůj život prožila střídavě na Moravě a ve Vídni. Aby se mohla prosadit jako spisovatelka, musela překonat nejen nedůvěru a odpor své vlastní rodiny, včetně manžela, ale i celé tehdejší kulturní veřejnosti. Podařilo se jí to vrchovatě. Jako první ženě jí byl udělen čestný doktorát na Vídeňské univerzitě, a pět let před svou smrtí byla dokonce nominována na Nobelovu cenu za literaturu.

Ve svých literárních počátcích se zaměřila na divadelní hry, později se věnovala psaní novel, povídek, krátkých příběhů a aforismů, které jsou dodnes platné. Krátké a trefné útvary, psané obratným a ostrým jazykem, svědčí o bystrém úsudku a schopnosti sarkasticky komentovat tehdejší společenské poměry.

Po celý svůj dospělý život si vedla deníky, které byly v roce 100. výročí úmrtí prohlášeny archivní kulturní památkou. Výbor z těchto deníků zachycujících obyčejný život neobyčejné hraběnky nyní držíte v ruce.

Navzdory stručnosti záznamů před námi vyrůstá velká osobnost, moudrá a mimořádně literárně nadaná autorka, osobitá a nebojácná umělkyně tvořící v posledních desetiletích rakousko-uherské monarchie. 

Eleonora Jeřábková (1957): Příčinou, proč Eleonora Jeřábková vystudovala na FF MU vedle bohemistiky též germanistiku, je Marie Ebner-Eschenbachová. Od své babičky hodinářky dostala jako mladá dívka její knížku Lotka, hodinářka, ovšem v originále, aby se naučila německy. Němčina už jí v hlavě zůstala. Následovala však ještě dlouhá léta pedagogické činnosti, než se v roli průvodkyně na zámku v Lysicích s rakouskou spisovatelkou a jejími předky, českou šlechtickou rodinou Dubských, znovu setkala. Tehdy také začala hledat souvislosti, detailně studovat a luštit deníky a rukopisy a nalezené dokumenty překládat.

Výsledkem její práce jakožto kurátorky v Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea je kromě celé řady přednášek a několika výstav také právě výbor z deníků a korespondence, který připomíná tuto u nás již téměř zapomenutou velkou evropskou spisovatelku z Moravy.