Lubomír Kopeček

Lubomír Kopeček

Lubomír Kopeček (1975) je profesorem politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Jeho hlavní oblastí zájmu je minulost a současnost české politiky a srovnávací politologie. Je autorem a spoluautorem mnoha odborných a popularizačních knih, například Éra nevinnosti. Česká politika 1989‒1997 (Barrister & Principal 2010) nebo The Rise of Entrepreneurial Parties in European Politics (s Vítem Hlouškem a Petrou Vodovou, Palgrave Macmillan 2020). Pravidelně komentuje českou politiku v médiích a je účastníkem televizních i rozhlasových debat.