Martin Horáček

Martin Horáček

Zabývá se architekturou 18. až 21. století, památkovou péčí, historiografií a teorií umění. Působí na Ústavu architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně
a na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem a spoluautorem řady knih a statí. Jeho články a studie najdete na webu www.jinamodernita.cz.