Miloš Gregor

Miloš Gregor

Miloš Gregor působí jako odborný asistent na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Hlavním polem jeho výzkumného zájmu jsou zejména politický marketing, volební kampaně a analýza propagandy a dezinformací. Je mj. spolueditorem knih Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 (CDK a MUNIPRESS 2017), Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe (Palgrave Macmillan 2019), Political Communication and COVID-19: Governance and Rhetoric in Times of Crisis (Routledge 2021) nebo připravované knihy Risk Communication and COVID-19: Governmental Communication and Management of Pandemic (Routledge 2024). Krom akademické práce se na řadě volebních kampaní jako konzultant i podílel.