Stanislav Balík

Stanislav Balík

Stanislav Balík (1978) je politolog a historik, profesor a děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Autor a spoluautor více než dvaceti odborných knih, jeden z editorů časopisu Kontexty. Od roku 2002 zastupitel obce Bludov, aktivní skaut.