Vít Hloušek

Vít Hloušek

Vít Hloušek (1977) působí na Fakultě sociálních studií MU, od roku 2002 na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. V roce 2015 byl jmenován profesorem. Odborně se zaměřuje na problémy soudobých dějin a srovnávací politologii. Zajímá se o dějiny a perspektivu Evropské unie, je garantem mezinárodních projektů (Univerzita v Utrechtu). Je autorem česky i anglicky psaných prací o stranických systémech, česko-německých vztazích, politice střední Evropy, původu, ideologii a transformaci politických stran.