František Mikš

František Mikš

Šéfredaktor nakladatelství Books & Pipes Publishing, šéfredaktor revue Kontexty. Působí rovněž v brněnském Centru pro studium demokracie a kultury (CDK). Je autorem a spoluautorem řady článků, studií a knih o politice, společnosti, kultuře
a umění, zejména výtvarné moderně 20. století. Jeho články a studie najdete na webu www.jinamodernita.cz.

Newsletter
Facebook