Jan Karafiát

Jan Karafiát

Paměti spisovatele Broučků
259 Kč (cena online)
Doporučená prodejní cena 345 Kč
Koupit
Rubrika: 
Rok vydání: 
2020
Formát: 
145 x 200 mm
Počet stran: 
320
Vazba: 
měkká vazba (V2) s klopami
ISBN: 
978-80-7485-225-1
Hmotnost: 
450 g

Kdo by neznal Broučky – jedno z nejoblíbenějších děl české literatury? Kniha od roku 1876 vyšla už více než stokrát a patří k vůbec nejvydávanějším českým publikacím pro děti. A nezůstalo jen u češtiny, byla přeložena do angličtiny, němčiny, ruštiny a dalších jazyků. Broučky doprovodilo ilustracemi mnoho předních českých výtvarníků, příběh se dočkal i několika animovaných zpracování. Poněkud ve stínu tohoto díla zůstal jejich autor Jan Karafiát (1846–1929). V obecném povědomí asi zůstává, že byl evangelický farář, avšak více je o něm známo pouze v evangelickém prostředí a v místech, kde působil.

Kniha je výborem z původních čtyř svazků Karafiátových pamětí, jež postupně vycházely v letech 1919, 1921, 1922 a 1923 v Praze, a zahrnuje období jeho dětství, studií a zrání až po jeho dvacetileté působení v Hrubé Lhotě. Po sto letech je tak možné se znovu těšit z autentického vzpomínání tohoto nevšedního spisovatele.

Pamětech spisovatele Broučků přibližuje Jan Karafiát svůj bohatý život – své dětství v Jimramově (tedy po staru Imramově, jak jej sám nazývá), studia v cizině i následné působení v Čechách a na Moravě. Nabízí barvitý obraz nejen svého vlastního životního putování, duchovního zrání a bojů, které v úsilí o obrození reformované evangelické církve podstoupil, ale i lidí, se kterými se v životě potkal, a krajů, ve kterých pobýval. Jeho vzpomínání je o to zajímavější, že žil v době převratných historických událostí a proměn, které jej výrazně ovlivnily – od prusko-rakouské či prusko-francouzské války a sjednocení Německa přes první světovou válku až po rozpad Rakouska-Uherska a vznik samostatné Československé republiky.

V knize je zachováno původní rozdělení do jednotlivých dílů, které nyní představují samostatné části knihy. Až na drobné úpravy ve prospěch srozumitelnosti textu byl zachován i jazyk a gramatika původního vydání.

A byla zima. Ach, to byla zima, zlá zima! Potoky zamrzly až na dno, ptáci padali z povětří, mrzlo, až se jiskřilo. Ach, ti broučci pod jalovcem, jestli oni to vydrží? Nechť. Však jestli zmrznou, oni poslušně zmrznou!
Ano, je to závěr Broučků. Karafiát zemřel za kruté zimy, kdy teplota klesala až ke čtyřiceti stupňům, 31. ledna 1929 v Praze, a je pochován na vinohradském hřbitově. Je tomu už devadesát let. A my na něho zapomínáme. 
Karafiátův životopis máte před sebou v Pamětech.
Narodil se 4. ledna 1846 v Jimramově na Moravě. Na gymnáziu studoval v Litomyšli a v Guterslohe v Německu. Ke studiu teologie si vybral Berlín, Bonn a Vídeň. Na podzim roku 1871 odjel do skotského Edinburhgu, kde se seznámil se svou „mateřskou přítelkyní“ Johannou D. Buchananovou. Pobyl tam necelý rok. Poté působil jako duchovní správce na reformovaném učitelském semináři v Čáslavi. 
A pak mu Pán Bůh otevřel dveře na Hrubé Lhotě. Na chudé Valašsko a do hor nikdo nechtěl. Karafiát si dal podmínku – bude zvolen, aniž by sbor dříve navštívil a bude-li staršovstvo ochotno ve všem se s ním Slovu Božímu podrobit. Na Lhotu přišel roku 1875 a pobyl tu dvacet let. „Není na celém světě tak šťastné vlaštovičky jedné jediné, jako já jsem, daleko od světa na té naší nejzadnější Lhotě.“
V polovině roku 1895 odešel Karafiát do Prahy a usadil se na Vinohradech. Rok zastupoval nemocného faráře Kašpara. Tak se stalo, že 12. července 1896 konfirmoval nejstaršího syna T. G. Masaryka Herberta a nejstarší dceru Alici.
Pak kázal každou neděli ve svém bytě Na Smetance a později na Letné. Pracoval na revizi Bible Kralické.
„Paměti spisovatele Broučků“ psal Karafiát postupně v letech 1919‒1928. První díl „Doba imramovská“ byl vydán před sto lety. Druhý a třetí díl „Na školách středních a vysokých“ v roce 1921. Část čtvrtá „Na školách ještě vyšších“ v roce 1922. (Třetí a čtvrtá část patří k sobě.) Čtvrtý díl „Doba práce: Dvacet let na Valašsku" 1923. Pátý svazek: "Doba práce: Přes třicet let v Praze" vydal v roce 1928.
Díky vydavateli máme v ruce Paměti v jednom svazku.
Otevřete, čtěte a užasněte, jaké veliké bohatství je skryto v této knize. Karafiát nám praví: „Poklekni a pohleď k nebesům, modli se a zpívej!“
Miroslav Frydrych (1928–2020), evangelický farář v Odrách, Bohuslavicích a v Kolíně